Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

 İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu internet sitesini (www.onlineisbul.com.tr) (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.


KULLANIM KOŞULLARI

Bu SİTE'de sunulan hizmetler Poyraz Media web bilişim hizmetleri Kemer/Antalya adresinde bulunan Online İş Bul (Mersis No: 14532023) (Bundan böyle kısaca "Online İş Bul" olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin kanuni sahibi Online İş Bul olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Online İş Bul'ya aittir.


İşbu kullanım koşulları, Online İş Bul tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde, bunlar SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.


SİTE hizmetlerinden faydalanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Online İş Bul tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.


Online İş Bul, bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.


SÖZLEŞME TANIMLARI

SİTE: Online İş Bul tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir.


ÜYE: Online İş Bul'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Online İş Bul tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.


KULLANICI: Online İş Bul internet sitesini alışveriş yaparak veya alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.


LİNK: SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE'ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.


İÇERİK: SİTE'de veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir.


İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle Online İş Bul arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.


KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilendirilir.


HİZMETLERİN KAPSAMI


Online İş Bul'nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler sınırlı olmamak üzere; Online İş Bul'e ait www.onlineisbul.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "sözleşmenin satıcıya yüklediği, malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda, taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Online İş Bul adına ayıpsız olarak teslimidir.


Online İş Bul, SİTE üzerinden vereceği hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir.


SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Online İş Bul tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gerekmektedir. Online İş Bul, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir.


GENEL HÜKÜMLER


SİTE üzerinden, Online İş Bul'nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine veya başka içeriklere link verebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacı ile konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtası ile erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında Online İş Bul'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu sitelerin kullanımından doğacak zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. Online İş Bul, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.


SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, Online İş Bul veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Online İş Bul'nun doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.


İşbu SİTE'nin sahibi Online İş Bul'dur. Bu sitede bulunan bilgileri yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu Online İş Bul'nun veya Online İş Bul'nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin veya SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, internet sitesi, software-code'ların, html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi yayınlanması, online veya diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Online İş Bul ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Online İş Bul hizmetlerini, Online İş Bul bilgilerini ve Online İş Bul'nun telif haklarına tabi çalışmlarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Online İş Bul'nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Online İş Bul'nun yazılı izni ile mümkündür.


Online İş Bul, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "İnternet Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanılabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Online İş Bul aynı zamanda, KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler ender olarak Online İş Bul için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Online İş Bul'nun işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.


İşbu SİTE Kullanım Koşulları dahilinde Online İş Bul tarafından açıkça yetki verilmesi hallerde Online İş Bul, Online İş Bul hizmetleri, Online İş Bul bilgileri, Online İş Bul telif haklarına tabi çalışmaları, Online İş Bul ticari markaları, Online İş Bul ticari görünümü veya bu SİTE vasıtası ile sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.


Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Üye veya Kullanıcı olmanın doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Online İş Bul'in sorumluluğunda değildir.


SORUMLUĞUN SINIRLANDIRILMASI


Online İş Bul, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin veya SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programlarının vs. kullanılması sebebi ile, sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya başkaca nedenlere binaen, doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Online İş Bul, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi veya SİTE'nin kullanılması ile Online İş Bul'nun, kullanım/ziyareti sonucunda, doğabilecek her türlü sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.


SÖZLEŞMENİN DEVRİ


Online İş Bul, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.


MÜCBİR SEBEPLER


Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Online İş Bul işbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Online İş Bul açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Online İş Bul'nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.


UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ


İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve yetkili mahkeme Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.Online İş Bul'nun, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.


YÜRÜRLÜK VE KABUL


İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi", Online İş Bul tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI' lar ve ÜYE' ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Online İş Bul, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Yorum Gönder